Kiadvány

Könyvek, cikkek, tanulmányok

Történelem

Antonio Bonfini művének nándorfehérvári diadalt elbeszélő része (A magyar történelem tizedei, Harmadik tized, Nyolcadik könyv)

Thuróczy János: Magyar Krónika (1488)

Pálosfalvi Tamás: Nikápolytól Mohácsig 1396-1526 (Zrínyi Kiadó, Bp., 2005)

Nándorfehérvártól a Corvin közig (Zrínyi Média, 2011)

Visy Zsolt (szerk.):A déli harangszó Magyarországon és a nagyvilágban (Zrínyi Kiadó, 2013)

Held József: Hányan és kik harcoltak Nándorfehérvárnál? (História 1984/6)

Kovács Péter: A nándorfehérvári csata (Rubicon 2002/2)

Magyarország hadtörténete két kötetben (főszerkesztő: Liptai Ervin), Zrínyi Katonai Kiadó – 1985

Kulcsár Péter: Kapisztrán János, Gondolat Könyvkiadó – 1987

Tom R. Kovach (1992). The 1456 Siege of Belgrade. Military History, August 1996, Vol. 13, Issue 3. p. 34. Retrieved March 6, 2015.

Thomas Henry Dyer (1861). The history of modern Europe: From the fall of Constantinople. J. Murray. p. 85

István Lázár: Hungary: A Brief History (see in Chapter 6)


Szépirodalom

Hegedüs Géza: Megkondulnak a harangok (Szépirodalmi kiadó, 1951)

Bán Mór: Hunyadi könyvek (Gold Book, 2008-)